امروز جمعه 28 تير 1398   مصادف با 15 ذی القعده 1440   مطابق با (19/7/2019)
ورود اعضاء
  نام مدیـــر:
  کلمه عبور:
گزارش شماره 1 مربوط به رصد هلال شامگاهی رمضان سال 1439
گزارش دهنده: سارا عابدینی از گروه استهلال باغبهادران

تاریخ رصد:
چهارشنبه 01/9/1439 هجری قمری مصادف با 26/2/1397 هجری شمسی برابر با 2018-16-May میلادی
ساعت شروع رصد: 19:00

مکان و موقعیت رصدگاه:
ایران - اصفهان - شهرستان لنجان ( باغبادران ) - مکان رصد: پشت بام کانون فرهنگی تربیتی مط
( طول جغرافیایی: 51:10:56E -- عرض جغرافیایی: 32:22:32N) - منطقه زمانی: 03:30 - ساعت تابستانی - ارتفاع از سطح دریا: 1925

وضعیت جوی:
زمان محاسباتی غروب خورشید: 19:35
زمان ظاهری غروب خورشید: 19:50
مکان غروب خورشید: ابر و غبار
وضعیت افق: ابری

نتیجه ی رصد:
بعد از غروب خورشید با جشم مسلح رویت شد.
بعد از غروب خورشید با جشم غیر مسلح رویت شد.

مشروح گزارش:

وضعیتنتیجهزمان اولین رویتارتفاع ماهتوسطنوع ابزارزمان آخرین رویتارتفاع ماه
بعد از غروب خورشیدبا چشم غیر مسلح20:12 hh:mm
بعد از غروب خورشیدبا چشم مسلـــــــح20:109ساراعابدینیدوربین دوچشمی 70*15hh:mm
زاویه ساعتی هلال: از ساعت 2 تا ساعت 7 در مجموع 160

توضیحات:


وسایل و تجهیزات مورد استفاده در رصد:
دوربین دو چشمی 70*15 و 90*20 و دوربین عکاسی


رصد گـران و همراهان:
خانم ها : عصمت شکرچی،ساراعابدینی،الهام بابایی،مهسا حسن زاده،عطیه عابدینی، مریم خوشنیت،مرضیه سماعی،مرضیه خوشنیت

تصاویر:
لطفا با کلیک بر روی این قسمت ، در مورد این رصد اظهار نظر نمایید.(0)