امروز سه شنبه 1 مرداد 1398   مصادف با 19 ذی القعده 1440   مطابق با (23/7/2019)
ورود اعضاء
  نام مدیـــر:
  کلمه عبور:
گزارش شماره 1 مربوط به رصد هلال صبحگاهی شعبان سال 1439
گزارش دهنده: مهدی رحیمی از مرکز نجوم دولت آباد

صبح ساعت 5 به اتفاق آقای مهدی کمالی مسئول محترم مرکز نجوم دولت آباد و فرزند گرامیشان آقا ایمان به رصدگاهی واقع در شرق دولت آباد عزیمت کردیم ، آسمان در سمت الراس تقریبا صاف بود ولی در افق غربی حدود 7 درجه غبار احساس می شد که در نزدیکی افق این غبار توام با ابر غلظت بیشتری پیدا می کرد .

ابزار رصدی ما دو دستگاه دوربین 20*90 و یک دستگاه دوربین 12*60 و دوربین عکاسی و تله 200 ، دکلانشور و سه پایه بود .

از ساعت 5:20 دقیقه تلاش برای رویت سیاره ی عطارد شکل جدی به خود گرفت اما تا ساعت 05:40 هیچ نتیجه ای نداشت ، هر چه هوا روشن تر می شد غبار موجود در افق ، بیشتر خودنمایی می کرد شکار عطارد علی رغم دقت در نشانه روی بر روی سیاره عطارد ، متاسفانه تا ساعت 05:50 نه تنها این سیاره ، بلکه هلال ماه که در این لحظه ارتفاعی معادل 3 درجه و 36 دقیقه قوسی داشت در میان غبار مشخص نبود .

 

عمق فاجعه!!! زمانی مشخص شد که خورشید  در ساعت 06:05 طلوع کرد اما  در ساعت 06:13 بصورت کم فروغی از بین غبار مشخص شد .

رصد را تا ساعت 06:15 ادامه و سپس رصدگاه را ترک نمودیم .

آقای ایمان کمالی کوچکترین رصدگر پا به رکاب که در تمامی رصدها همراه پدربزرگوارشان حضور داشته و دارند

 

لطفا با کلیک بر روی این قسمت ، در مورد این رصد اظهار نظر نمایید(0)