امروز شنبه 31 فروردين 1398   مصادف با 14 شعبان 1440   مطابق با (20/4/2019)
ورود اعضاء
  نام مدیـــر:
  کلمه عبور:
 

مثلث زیبای ماه ، ناهید و عطارد در رصد هلال صبحگاهی شعبان1440

گزارشهای رصد هلال شعبان 1440 + تصویر هلال

عدم رویت هلال صبحگاهی رجب 1440 در صبحگاه پنجشنبه15 فروردین 1398و28 رجب 1440+ گزارش و تصاویر

گزارش رصد هلال صبحگاهی جب 1440 در روز چهارشنبه 14 فروردین 1398

وضعیت رویت پذیری هلال شعبان 1440

دو روز دید و بازدید با آخرین هلال ماه رجب 1440 در 14 و 15 فروردین 1398

گزارش های رصد هلال جذاب رجب 1440

گزارشهای رصد هلال جذاب صبحگاهی جمادی الثانی 1440

سامانه ی پیامکی پایگاه اطلاع رسانی هـــلال مـــاه

نقشه ی رویت پذیری هلال رجب 1440 بر اساس معیار استاد سید قاسم رستمی(مدل مثلثی)

خداحافظی با هلال های سال 1397در رصد هلال جذاب رجب 1440

وضعیت رویت پذیری هلال جذاب صبحگاهی جمادی الثانی1440

کارگاه آموزشی رویت هلال ماه در اصفهان (آشنایی با مبانی رویت هلال ماه و معرفی نرم افزار مه یار)(مهدی اسحاقی مسئول مرکز نجوم ادیب اصفهان)

گزارش ویژه از رصد هلال بحرانی جمادی الثانی 1440 در روز سه شنبه 16 بهمن 1397 و 29 جمادی الاول1440 (مهدی رحیمی)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
ماه و خورشید در این لحظه

  

 

تصویر هفته