امروز چهارشنبه 1 اسفند 1397   مصادف با 14 جمادی الثانی 1440   مطابق با (20/2/2019)
ورود اعضاء
  نام مدیـــر:
  کلمه عبور:
 

کارگاه آموزشی رویت هلال ماه در اصفهان (آشنایی با مبانی رویت هلال ماه و معرفی نرم افزار مه یار) (مهدی اسحاقی مسئول مرکز نجوم ادیب اصفهان)

گزارش ویژه از رصد هلال بحرانی جمادی الثانی 1440 در روز سه شنبه 16 بهمن 1397 و 29 جمادی الاول1440 (مهدی رحیمی)

گزارشهای رصد هلال صبحگاهی جمادی الاول 1440

وضعیت رویت پذیری هلال صبحگاهی جمادی الاولی و هلال شامگاهی جمادی الثانی 1440 (علیرضا بوژمهرانی عضو کمیته ی علمی ستاد استهلال)

وضعیت رویت پذیری هلال بحرانی و رکوردی جمادی الثانی 1440

وضعیت رویت پذیری هلال صبحگاهی جمادی الاول 1440

سامانه ی پیامکی پایگاه اطلاع رسانی هـــلال مـــاه

گزارشهای رصد هلال جمادی الاول 1440

گزارشهای رصد هلال جذاب صبحگاهی ربیع الثانی 1440

وضعیت رویت پذیری هلال جمادی الاول 1440(سید علی میرسالاری)

وضعیت رویت پذیری هلال جذاب صبحگاهی ربیع الثانی1440(علیرضا بوژمهرانی عضو کمیته ی علمی ستاد استهلال)

سخنرانی با موضوع "پژوهشهایی در رویت هلال ماه" توسط استاد علیرضا بوژمهرانی(مرکز نجوم ادیب اصفهان)

گزارشهای رصد هلال ربیع الثانی 1440

تصویر آخرین هلال صبحگاهی ربیع الاول 1440

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
ماه و خورشید در این لحظه

  

 

تصویر هفته