امروز شنبه 3 فروردين 1398   مصادف با 16 رجب 1440   مطابق با (23/3/2019)
ورود اعضاء
  نام مدیـــر:
  کلمه عبور:
 

گزارش های رصد هلال جذاب رجب 1440

گزارشهای رصد هلال جذاب صبحگاهی جمادی الثانی 1440

سامانه ی پیامکی پایگاه اطلاع رسانی هـــلال مـــاه

نقشه ی رویت پذیری هلال رجب 1440 بر اساس معیار استاد سید قاسم رستمی(مدل مثلثی)

خداحافظی با هلال های سال 1397در رصد هلال جذاب رجب 1440

وضعیت رویت پذیری هلال جذاب صبحگاهی جمادی الثانی1440

کارگاه آموزشی رویت هلال ماه در اصفهان (آشنایی با مبانی رویت هلال ماه و معرفی نرم افزار مه یار)(مهدی اسحاقی مسئول مرکز نجوم ادیب اصفهان)

گزارش ویژه از رصد هلال بحرانی جمادی الثانی 1440 در روز سه شنبه 16 بهمن 1397 و 29 جمادی الاول1440 (مهدی رحیمی)

گزارشهای رصد هلال صبحگاهی جمادی الاول 1440

وضعیت رویت پذیری هلال صبحگاهی جمادی الاولی و هلال شامگاهی جمادی الثانی 1440(علیرضا بوژمهرانی عضو کمیته ی علمی ستاد استهلال)

وضعیت رویت پذیری هلال بحرانی و رکوردی جمادی الثانی 1440

وضعیت رویت پذیری هلال صبحگاهی جمادی الاول 1440

گزارشهای رصد هلال جمادی الاول 1440

گزارشهای رصد هلال جذاب صبحگاهی ربیع الثانی 1440

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
ماه و خورشید در این لحظه

  

 

تصویر هفته