امروز سه شنبه 1 مرداد 1398   مصادف با 19 ذی القعده 1440   مطابق با (23/7/2019)
ورود اعضاء
  نام مدیـــر:
  کلمه عبور:
 
وضعیت رویت پذیری هلال صبحگاهی جمادی الاول 1440

باسمه تعالی

زمان رصد آخرین هلال ماه جمادی الوال 1440 روز یکشنبه 14 بهمن ماه 1397 برابر با 27 جمادی الاول 1440 و 3 فوریه 2019 خواهد بود .

در صبحگاه این روز و قبل از طلوع خورشید ، هلال ماه با درخشندگی  و ارتفاع مناسب در سراسر کشور به راحتی قابل مشاهده می باشد .

مشخصه های این هلال را برای لحظه ی طلوع خورشید این روز  بصورت زیر می باشد :

طلوع ماه

05:55

طلوع خورشید

06:57

بین الطلوعین

01:01-

ارتفاع ماه در لحظه ی طلوع خورشید

10:10

فاز ماه

02:67

ضخامت قسمت میانی ماه

0.74

جدایی زاویه ای

18:12

اختلاف سمت

01:17-

سن ماه

41 ساعت و 17 دقیقه

فاصله ی ماه تا زمین

404951

 

برای عزیزان علاقمند به رصد ، این نکته قابل ذکر است که سیاره ی مشتری در کنار ستاره ی قلب الاسد و پس از آن سیاره زهره و سپس زحل به ترتیب قبل از ماه در آسمان صبحگاهی ، طلوع و سرمای زمسانی را به گرمای لذت بخش و حض بصری ویژه ای تبدیل خواهند کرد .

 

آسمانی باشید

مهدی رحیمی

05-11-1397

1