امروز سه شنبه 1 مرداد 1398   مصادف با 19 ذی القعده 1440   مطابق با (23/7/2019)
ورود اعضاء
  نام مدیـــر:
  کلمه عبور:
 
وضعیت رویت پذیری هلال ربیع الثانی 1440

باسمه‌تعالی

مقارنه‌ی ماه و خورشید برای ماه  ربیع الثانی 1440 روز جمعه 16 آذر ماه 1397 برابر با 29 ربیع الاول 1440 و 7 دسامبر 2018 در ساعت 10:49:50 به وقت مرکزی کشور روی میدهد .

در لحظه‌ی غروب خورشید این روز ، پارامترهای ماه به‌گونه‌ای است که این هلال به هیچ عنوان  در کشور قابل‌مشاهده نخواهد بود بنابراین هلال ماه ربیع الثانی 1440 در بعد از غروب خورشید روز شنبه 17 آذرماه 1397 برابر با 30 ربیع الثانی 1440 در سراسر کشور به‌راحتی قابل‌مشاهده خواهد بود .

برخی از مشخصه‌های مربوط به ماه در لحظه‌ی غروب خورشید روز شنبه  17 آذرماه 1397 به‌صورت زیر خواهد بود :

غروب خورشید

16:56

غروب ماه

18:01

مکث ماه

ا ساعت و 4 دقیقه

ارتفاع ماه در لحظه‌ی غروب خورشید

10:37

جدایی زاویه‌ای بین مرکز ماه و مرکز خورشید

13:45

فاز ماه

01:60

ضخامت قسمت میانی ماه

0.43

سن ماه

30ساعت و 6 دقیقه

اختلاف سمت بین مرکز ماه و مرکز خورشید

07:48-

فاصله‌ی ماه تا خورشید

389115

 

بنابراین هلال ماه ربیع الثانی 1440 در بعد از غروب غروب خورشید روز شنبه  17 آذرماه 1397 با چشم غیر مسلح در سراسر کشور قابل مشاهده خواهد بود ، بنابراین روز یکشنبه 18 آذرماه 1397 برابر با اول ماه ربیع الثانی 1440 خواهد بود .

با تشکر

آسمانی باشید

مهدی رحیمی

10-9-97

1