امروز پنج شنبه 2 خرداد 1398   مصادف با 17 رمضان 1440   مطابق با (23/5/2019)
ورود اعضاء
  نام مدیـــر:
  کلمه عبور:
 
وضعیت رویت پذیری هلال بحرانی صبحگاهی رمضان 1439

باسمه تعالی

موعد رصد آخرین هلال صبحگاهی رمضان 1439 روز چهارشنبه 23 خرداد ماه 1397 برابر با 28 رمضان المبارک 1439 و 13 ژوئن 2018 می باشد .

نقشه ی زیر گویای سختی رصد این هلال می باشد و عموماً  گروههای با تجربه و دارای تلسکوپ می توانند از پس شکار این هلال ، آن هم در نیمه  ی شرقی ، مرکزی و جنوبی کشور بر آیند در نیمه ی شمالی با روشهای معمول ، امکان رصد این هلال فراهم نیست .

 رنگ سبز : هلال ماه با چشم معمولی قابل رویت می باشد

 رنگ صورتی : هلال ماه در شرایط مناسب با چشم غیر مسح قابل رویت می باشد 

رنگ آبی : رویت هلال صرفاً با استفاده از ابزار رصدی میسر است  .

برای قضاوت بیشتر ، مشخصات این هلال را برای لحظه ی طلوع خورشید روز چهارشنبه 23 خرداد 1397 برای شهر یزد به عنوان نقطه ی شاخصی در حوالی مرکز کشورمرور می کنیم :

طلوع ماه

05:22:14

طلوع خورشید

05:46:13

بین الطلوعین

00:24:00

ارتفاع ماه در لحظه ی طلوع خورشید

04:07:16

فاز ماه

01:02

ضخامت قسمت میانی ماه

0.31

جدایی زاویه ای

11:04:36

اختلاف سمت

10:04:00

سن ماه

18 ساعت و 26 دقیقه

فاصله ی ماه تا زمین

362790

 

عرض دایره البروجی منفی ماه و نهایتاً ارتفاع پایین و زمان نسبتا کم بین الطلوعین و قرار گیری ماه در نور صبحگاهی خورشید ، باعث می شود که این هلال به سختی در مناطق یاد شده  با ابزار قوی دیده شود .

 

بدیهی است روز قبل از این ، یعنی سه شنبه 22 خرداد ماه 1397 ، هلال ماه در تمامی کشور به راحتی قابل مشاهده خواهد بود .

 

آسمانی باشید

مهدی رحیمی

15-3-1397

 

1